Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. En oversigt over databeskyttelse

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver dig et overblik over, hvad der vil ske med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. "Personoplysninger" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Du kan finde detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse i vores erklæring om databeskyttelse, som følger efter denne tekst.

Registrering af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for registrering af data på dette websted (dvs. den “dataansvarlige”)?

Behandlingen af data på dette websted sker gennem webstedsoperatøren, hvis kontaktoplysninger findes i afsnittet “Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt “den dataansvarlige” i GDPR)” i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data, når du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, du angiver i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, eller efter at du har givet samtykke til registreringen under dit webstedsbesøg. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor siden blev åbnet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på dette websted.

Hvilke formål bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere dine brugsmønstre.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine oplysninger?

Du har ret til at få oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger til enhver tid uden at skulle betale et gebyr. Du har også ret til at kræve, at dine data rettes eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvilket påvirker al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder Du har endvidere ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du er velkommen til at kontakte os når som helst, hvis du har spørgsmål om dette eller andre ting i forbindelse med databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Dine browsermønstre bliver muligvis analyseret statistisk, når du besøger dette websted. Sådanne analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer findes i vores erklæring om databeskyttelse nedenfor.

2. Generelle og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med lovbestemmelserne for databeskyttelse og denne erklæring om databeskyttelse.

Når du bruger dette websted, indsamles en række personoplysninger. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne erklæring om databeskyttelse forklarer, hvilke data vi indsamler, samt hvad vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dataene indsamles.

Vi gør opmærksom på, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mailkommunikation) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændig at beskytte data mod adgang fra tredjepart.

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt den “dataansvarlige” i GDPR)

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-mail: info@tunap.com

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil det formål, de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, slettes dine data, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. tilbageholdelsesperioder i henhold til skatteret eller handelsret). I sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig som foreskrevet ved lov

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

STARHEAD GmbH

Telefon: +49 (0) 8171 42 88 55 0

E-mail: datenschutz@tunap.com

Oplysninger om dataoverførsel til USA og andre lande uden for EU

Blandt andet er værktøjer fra virksomheder hjemmehørende i USA, eller andre ud fra et databeskyttelsesperspektiv usikre lande uden for EU, integreret i vores websted. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger muligvis overføres til disse lande uden for EU og behandles muligvis der. Vi må påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, som kan sammenlignes med det, der gælder i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at videregive personoplysninger til efterretningstjenesterne, og du som registreret har ingen muligheder for at forsvare dig selv i retten. Det kan således ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. Secret Service) behandler, analyserer og permanent arkiverer dine personoplysninger med henblik på overvågning. Vi har ingen kontrol over denne databehandling.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af data

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagetrække et allerede givet samtykke. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der har fundet sted inden din tilbagetrækning.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 i GDPR)

I tilfælde af, at data behandles på grundlag af art. 6(1)(e) eller (f) i GDPR, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af din unikke situation. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser. Det juridiske grundlag, som databehandling er baseret på, kan fastslås ved at læse denne erklæring om databeskyttelse. Hvis du logfører en indsigelse, behandler vi ikke længere dine berørte personoplysninger, medmindre vi er i stand til at fremlægge tungtvejende grunde til behandlingen af dine data, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at gøre krav på, udøve eller forsvare juridiske rettigheder (indsigelse i henhold til art. 21(1) i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine berørte personoplysninger til sådanne reklameformål. Dette gælder også profilering i det omfang, denne knytter sig til direkte reklame af denne karakter. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklame (indsigelse i henhold til art. 21(2) i GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl eller arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset øvrige administrative procedurer eller retssager, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi overdrager data, som vi automatisk behandler på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførslen af fortroligt indhold såsom bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør, anvendes et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan se, om en forbindelse er krypteret, ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og ved, at der vises et låsesymbol i browserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af den gældende lov har du til enhver tid krav på vederlagsfrit at få oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med databehandlingen. Du har muligvis også ret til at få dine oplysninger rettet eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, så tøv ikke med at kontakte os når som helst.

Ret til at kræve begrænsninger i behandlingen

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger underlægges begrænsninger. Du kan kontakte os til hver en tid vedrørende dette. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • I tilfælde af, at du bestrider rigtigheden af de data om dig, som vi har arkiveret, har vi normalt brug for lidt tid til at undersøge denne påstand. I den tid, denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personlige data udføres på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve en begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve sletning af dataene.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav på juridiske rettigheder, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning af disse.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21(1) i GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, kan disse data – med undtagelse af arkivering – kun blive behandlet med dit samtykke, eller med henblik på at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder, for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af almen interesse anført af Den Europæiske Union eller et EU-land.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal angives i vores webstedsmeddelelse om at sende os salgs- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkelig ret til at anlægge sag i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende information, f.eks. via spam-meddelelser.

3. Registrering af data på dette websted

Cookies

Vores websteder og sider anvender det, der i branchen kaldes "cookies". Cookies er små tekstfiler, der ikke skader din enhed. De gemmes enten midlertidigt under en session (session-cookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Session-cookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I visse tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse cookies giver dig eller os mulighed for at anvende visse tjenester, der tilbydes af tredjepart (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse webstedsfunktioner ikke fungerer uden cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være at analysere brugermønstre eller visning af salgsfremmende meddelelser.

Cookies, der er nødvendige for udførelsen af elektroniske kommunikationstransaktioner (påkrævede cookies) eller for levering af visse funktioner, du skal bruge (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurv-funktionen) eller cookies, der er nødvendige for optimering af webstedet (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i web-publikummet), lagres på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR, medmindre et andet juridisk grundlag anføres. Operatøren af webstedet har en legitim interesse i opbevaring af cookies for at sikre teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er blevet anmodet om dit samtykke til opbevaring af cookies, gemmes de respektive cookies udelukkende, hvis samtykket er opnået (art. 6(1)(a) i GDPR), dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at konfigurere din browser på en sådan måde, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og kun acceptere cookies i bestemte tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere sletningsfunktionen til automatisk at fjerne cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Hvis tredjepartscookies bruges, eller hvis cookies bruges til analytiske formål, underretter vi dig separat i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og beder om dit samtykke, hvis det er relevant.

Samtykke til cookies med Piwik Pro

Vores websted bruger Piwik Pro-teknologien til cookie-samtykke til at opnå dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed samt dokumentation, der er kompatibel med databeskyttelseslovgivningen. Denne teknologi tilbydes og leveres af WÜRTH IT GmbH, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Tyskland (i det følgende benævnt WÜRTH IT).

Når du besøger vores websted, oprettes en forbindelse til WÜRTH IT´s servere for at få dit samtykke og andre erklæringer vedrørende brugen af cookies. Derefter gemmes en cookie i din browser via Piwik Pro Consent Manager for at give mulighed for at tildele din samtykkeerklæring eller tilbagekalde denne. De data, der registreres på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem eller cookien, eller indtil formålet med arkivering af dataene ikke længere er gældende. Dette berører ikke obligatoriske, lovpligtige opbevaringsperioder.

Piwik Pro bruger cookies til at indhente de lovpligtige erklæringer om samtykke. Det juridiske grundlag for brugen af sådanne cookies er art. 6 afsnit 1 sætning 1 lit. c i GDPR.

Databehandlingsaftale

Vores virksomhed har indgået en databehandlingsaftale med WÜRTH IT (leverandør af Piwik Pro Consent Manager). Dette er en aftale i henhold til databeskyttelseslovgivningen, der garanterer, at WÜRTH IT behandler alle personoplysninger fra de besøgende på vores websted i overensstemmelse med vores instruktioner og med GDPR.

Server-logfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk videresender til os. Oplysningerne er:

 • Typen og versionen af den anvendte browser
 • Det anvendte operativsystem
 • Henviser-URL
 • Værtsnavnet på den computer, der får adgang
 • Tidspunktet for serverforespørgslen
 • IP-adressen

Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR. Operatøren af webstedet har en legitim interesse i en teknisk fejlfri gengivelse og optimering af webstedet. For at opnå dette skal der registreres serverlogfiler.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi alle resulterende personoplysninger (navn, anmodning) med henblik på behandling af din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6(1)(b) i GDPR, hvis din forespørgsel vedrører opfyldelsen af en kontrakt eller er påkrævet for udførelsen af foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt. I alle andre tilfælde behandles dataene på baggrund af vores legitime interesse i effektiv håndtering af forespørgsler, der sendes til os (art. 6(1)(f) i GDPR) eller på baggrund af dit samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR), hvis det er blevet indhentet.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring bortfalder (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – særligt lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket heraf.

Registrering på dette websted

Du har mulighed for at registrere dig på dette websted for at kunne bruge yderligere webstedsfunktioner. Vi bruger kun de data, du angiver, i forbindelse med det tilbud eller den tjeneste, du har registreret dig for. De krævede oplysninger, vi anmoder om på tidspunktet for registreringen, skal angives fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

Vi bruger den e-mailadresse, du har angivet under registreringsprocessen, til at underrette dig om vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller om tekniske ændringer.

Vi behandler de data, der er indtastet under registreringsprocessen, på baggrund af dit samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR).

De data, der registreres under registreringsprocessen, opbevares af os, så længe du er registreret på dette websted. Derefter slettes alle sådanne data. Dette berører ikke obligatoriske, lovpligtige opbevaringsperioder.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på dette websted har du også mulighed for at registrere dig ved hjælp af Facebook Connect. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring overføres de indsamlede data også til USA og til andre tredjepartslande.

Hvis du beslutter at registrere dig via Facebook Connect og klikker på knappen “Login with Facebook”/„Connect with Facebook”, tilknyttes du automatisk til Facebook-platformen. Der kan du logge ind ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode. Derved vil din Facebook-profil blive tilknyttet til dette websted eller vores tjenester. Dette link giver os adgang til de data, du har arkiveret hos Facebook. Disse data er primært følgende:

 • Navn fra Facebook
 • Profilfoto og coverfoto fra Facebook
 • Coverfoto fra Facebook
 • E-mailadresse arkiveret hos Facebook
 • Facebook-ID
 • Lister med Facebook-venner
 • Likes på Facebook (oplysninger om “Likes”)
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Land
 • Sprog

Disse oplysninger bruges til at oprette, levere og tilpasse din konto.

Registreringen via Facebook Connect og de tilknyttede databehandlingstransaktioner implementeres på baggrund af dit samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke, hvilket påvirker alle fremtidige transaktioner derefter.

I den udstrækning personoplysninger indsamles på vores websted ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 i DSGVO). Det fælles ansvar gælder udelukkende indsamling af data og videregivelse af disse til Facebook. Facebooks behandling af dataene, der finder sted efter videregivelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at levere fortrolighedsoplysninger, når du bruger Facebook-værktøjet, samt for privatlivssikker implementering af værktøjet på dit websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af Facebook-produkter. Du kan håndhæve registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om information) vedrørende data, der behandles af Facebook, direkte over for Facebook. Hvis du håndhæver den registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Yderligere oplysninger findes i Facebooks vilkår for brug og politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Brug disse links til at få adgang til disse oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi anvender Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv nogen brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Værktøjet administrerer og kører blot de værktøjer, der er integreret via dette. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager anvendes på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er blevet anmodet om det relevante samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) i GDPR. Samtykket kan tilbagetrækkes når som helst.

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics giver webstedsoperatøren mulighed for at analysere adfærdsmønstre for besøgende på webstedet. Til dette formål modtager webstedsoperatøren en række brugerdata, såsom sider tilgået, tid tilbragt på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Google kan konsolidere disse data i en profil, der er allokeret til den respektive bruger eller brugerens enhed.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det lettere at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærdsmønstre (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). Oplysninger om webstedsbrug, der er registreret af Google, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de opbevares.

Dette analyseværktøj anvendes på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR. Operatøren af dette websted har en legitim interesse i at analysere brugeradfærdsmønstre for at optimere både de tjenester, der tilbydes online, og operatørens reklameaktiviteter. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om opbevaring af cookies), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) i GDPR. Aftalen kan tilbagetrækkes når som helst.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

Du kan forhindre, at Google registrerer og behandler dine data ved at downloade og installere det tilgængelige browser-plugin under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan få flere oplysninger om Google Analytics´ håndtering af brugerdata ved at se Googles erklæring om databeskyttelse på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling af kontraktdata

Vi har indgået en aftale om databehandling med Google, og vi implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud, når vi bruger Google Analytics.

Arkiveringsperiode

Data om bruger- eller hændelsesniveau gemt af Google, der er knyttet til cookies, bruger-id'er eller reklame-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies eller Android-reklame-id) anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke på dette link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

LinkedIn Insight Tag

Dette websted bruger Insight Tag fra LinkedIn. Udbyderen af denne tjeneste er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling af LinkedIn Insight Tag

Ved hjælp af LinkedIn Insight Tag får vi oplysninger om de besøgende på vores websted. Hvis en besøgende på webstedet er registreret på LinkedIn, kan vi bl.a. analysere de vigtigste faglige data (f.eks. karriereniveau, virksomhedsstørrelse, land, placering, branche og jobtitel) for vores besøgende på webstedet og dermed bedre tilpasse vores websted til de respektive målgrupper. Desuden kan vi bruge LinkedIn Insight Tags til at måle, om besøgende på vores websteder foretager et køb eller foretager andre handlinger (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også foretages på tværs af enheder (f.eks. fra pc til tablet). LinkedIn Insight Tag tilbyder også en retargeting-funktion, der gør det muligt for os at vise målrettede off-site-reklamer til besøgende på vores websted, selv om der ifølge LinkedIn ikke er nogen identifikation af annoncemodtageren.

LinkedIn indsamler også selv såkaldte logfiler (URL, henvisnings-URL, IP-adresse, enheds- og browseregenskaber og tidspunkt for adgang). IP-adresserne forkortes eller (hvis de bruges til at nå LinkedIn-medlemmer på tværs af enheder) hashedes (pseudonymiseres). LinkedIn-medlemmernes direkte identifikatorer slettes af LinkedIn efter syv dage. De resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden 180 dage.

De data, der indsamles af LinkedIn, kan ikke tildeles specifikke personer af os som webstedsoperatør. LinkedIn gemmer de indsamlede personoplysninger om de besøgende på webstedet på sine servere i USA og bruger dem i forbindelse med sine egne reklameforanstaltninger. Du kan finde flere oplysninger i LinkedIns fortrolighedspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Retsgrundlag

Brugen af LinkedIn Insight er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Indsigelse mod brugen af LinkedIn Insight Tag

Du kan gøre indsigelse mod LinkedIns analyse af brugeradfærd og målrettet reklame på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Desuden kan LinkedIn-medlemmer kontrollere brugen af deres personlige data til reklameformål i kontoindstillingerne. For at undgå en forbindelse mellem data, der indsamles på vores websted af LinkedIn, og din LinkedIn-konto, skal du logge ud af din LinkedIn-konto, før du besøger vores websted.

Ordrebehandling

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling (AVV) med den ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at udbyderen kun behandler de personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.


5. Nyhedsbrev

Data for nyhedsbrev

Hvis du vil abonnere på det nyhedsbrev, der tilbydes på dette websted, skal vi bruge en e-mailadresse samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse og et samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data, eller disse indsamles udelukkende på frivillig basis. Vi bruger kun sådanne data til afsendelse af de anmodede oplysninger og deler ikke disse data med tredjeparter.

De oplysninger, der angives i abonnementsformularen for nyhedsbrevet, behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagetrække det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af disse oplysninger til afsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket "Afmeld abonnement" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af de databehandlingstransaktioner, der har fundet sted til dato.

De data, du deponerer hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder nyhedsbrevet eller nyhedsbrevets udbyder og slettes fra distributionslisten for nyhedsbrevet, efter at du afmelder nyhedsbrevet, eller efter at formålet er ophørt med at gælde. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at slette eller blokere e-mailadresser fra distributionslisten for vores nyhedsbrev inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6(1)(f) i GDPR.

Når du afmelder dit abonnement på distributionslisten for nyhedsbrevet, kan vi eller udbyderen af nyhedsbrevet gemme din e-mailadresse på en sortliste for at forhindre fremtidige leveringer. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav til afsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6(1)(f) i GDPR). Opbevaringstiden på sortlisten er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser opvejer vores legitime interesse.

CleverReach

Dette websted bruger CleverReach til afsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (herefter “CleverReach”). CleverReach er en tjeneste, der kan bruges til at organisere og analysere afsendelse af nyhedsbreve. De data, du har indtastet med henblik på at abonnere på vores nyhedsbrev (f.eks. e-mailadresse), gemmes på CleverReach-servere i Tyskland eller i Irland.

Nyhedsbreve, vi sender via CleverReach, giver os mulighed for at analysere brugermønstrene for modtagerne af vores nyhedsbrev. Blandt andre ting i denne forbindelse er det muligt at se, hvor mange modtagere der faktisk har åbnet nyhedsbrevets e-mail, og hvor ofte der er blevet klikket på link inde i nyhedsbrevet. Ved hjælp af værktøjet Conversion Tracking kan vi også afgøre, om en handling, der er foruddefineret i nyhedsbrevet, faktisk fandt sted, efter at der blev klikket på linket (f.eks. køb af et produkt på dette websted). Du kan få flere oplysninger om dataanalysetjenester fra CleverReach-nyhedsbreve ved at gå til: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De data, der behandles baseret på dit samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagetrække ethvert samtykke, du har givet ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af de databehandlingstransaktioner, der har fundet sted inden din tilbagetrækning.

Hvis du ikke vil tillade en analyse foretaget af CleverReach, skal du afmelde nyhedsbrevet. Vi giver dig et link til at gøre dette i alle meddelelser om nyhedsbreve.

De data, du deponerer hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder nyhedsbrevet eller nyhedsbrevets udbyder og slettes fra distributionslisten for nyhedsbrevet, efter at du afmelder nyhedsbrevet. Data, som vi opbevarer til andre formål, forbliver upåvirket heraf.

Når du afmelder dit abonnement på distributionslisten for nyhedsbrevet, kan vi eller udbyderen af nyhedsbrevet gemme din e-mailadresse på en sortliste for at forhindre fremtidige leveringer. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav til afsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6(1)(f) i GDPR). Opbevaringstiden på sortlisten er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser opvejer vores legitime interesse.

Du kan få yderligere oplysninger ved at se CleverReachs bestemmelser om databeskyttelse på: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Udførelse af en kontraktaftale om databehandling

Vi har indgået en aftale om databehandling med udbyderen af CleverReach, og vi implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud, når vi bruger CleverReach.

6. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Vores websted har indlejret videoer fra webstedet YouTube. Webstedets operatør er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi anvender YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer ikke nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som et resultat af den udvidede databeskyttelsestilstand. Uanset om du ser en video, opretter YouTube f.eks. altid forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på dette websted, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren får derfor besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsermønstre til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du er begyndt at afspille en video, kan YouTube desuden placere forskellige cookies på din enhed eller tilsvarende teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube få oplysninger om de besøgende på dette websted. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå bedrageri.

Under visse omstændigheder kan yderligere databehandlingstransaktioner udløses, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, hvilket er uden for vores kontrol.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) i GDPR er dette en legitim interesse. Hvis der er blevet anmodet om en tilsvarende aftale, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) i GDPR. Aftalen kan tilbagetrækkes når som helst.

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan YouTube behandler brugerdata ved at se YouTubes politik om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Vores tilstedeværelse på sociale medier

Databehandling via sociale netværk

Vi opretholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De enkelte sociale netværk, vi bruger, kan findes nedenfor.

Sociale netværk såsom Facebook og Twitter kan generelt analysere din brugeradfærd i omfattende grad, hvis du besøger deres websted eller et websted med integreret indhold på de sociale medier (f.eks. knapper eller bannerannoncer). Når du besøger vores sider på de sociale medier, udløses der flere aktiviteter med relevans for databeskyttelse. I detaljer:

Når du er logget ind på din konto på det sociale medie og besøger vores profil på det sociale medie, kan operatøren af ​​den sociale medieportal tilføje dette besøg til din brugerkonto. Under visse omstændigheder kan dine personlige data også blive registreret, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto på den pågældende sociale medieportal. I sådanne tilfælde indsamles data for eksempel via cookies, der gemmes på din enhed, eller ved at registrere din IP-adresse.

Ved hjælp af disse indsamlede data kan operatørerne af de sociale medieportaler således oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. På den måde kan du få vist interessebaseret annoncering både inden for og uden for din tilstedeværelse på de sociale medier. Hvis du har en konto på det sociale netværk, kan den interessebaserede annoncering vises på alle enheder, som du er eller har været logget ind på.

Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlinger på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlinger derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. Nærmere oplysninger kan findes i de respektive sociale medieportalers betingelser for brug og fortrolighedspolitik.

Juridisk grundlag

Vores tilstedeværelse på de sociale medier skal være med til at sikre os den bredest mulige repræsentation på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) lit. f i GDPR. De analyseprocesser, der initieres af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige juridiske grundlag, der skal angives af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i medfør af betydningen i art. 6 (1) (a) i GDPR).

Ansvar og håndhævelse af rettigheder

Når du besøger en af ​​vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale medieplatform ansvarlig for den databehandlingsproces, der udløses under besøget. Du kan i princippet håndhæve dine rettigheder (information, korrektion, sletning, begrænsning af behandling og klage) både over for os og operatøren af den pågældende sociale medieportal (f.eks. Facebook).

Bemærk, at vi, til trods for det delte ansvar med operatørerne af de sociale medieportaler, ikke har fuld indflydelse på databehandlingsprocesserne på de sociale medieportaler. Vores muligheder bestemmes af den respektive udbyders virksomhedspolitik.

Opbevaringstid

De data, vi indsamler direkte via vores tilstedeværelse på de ​​sociale medier, vil blive slettet fra vores systemer, så snart formålet med opbevaringen bortfalder, du beder os om at slette dem, eller du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du selv sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – særligt opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringstiden for dine data, der opbevares af udbyderne af sociale netværk til deres egne formål. Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte operatørerne af det sociale netværk direkte (f.eks. i deres fortrolighedspolitik, se nedenfor).

Individuelle sociale netværk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring overføres de indsamlede data også til USA og til andre tredjepartslande.

Vi har underskrevet en aftale med Facebook om fælles ansvar for behandling af data (bilag om dataansvarlig). Denne aftale bestemmer, hvilken databehandling vi eller Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores Facebook-fanside. Denne aftale kan ses på det følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan tilpasse dine indstillinger for annoncer uafhængigt af din brugerkonto. Klik på følgende link og log på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Nærmere oplysninger kan findes i Facebooks fortrolighedspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du kan få oplysninger om, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger, ved at se Instagrams fortrolighedspolitik: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Du kan få oplysninger om, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger, ved at se YouTubes fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en.