Personvernerklæring

1.   Oversikt over datavern

Generell informasjon

Følgende informasjon har som formål å gi deg en oversikt over hva som skjer med dine personlige data når du besøker dette nettstedet. Begrepet “personlige data” omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring som er inkludert i dette skrivet.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for innsamling av data på dette nettstedet (dvs. “kontrolleren”)?

Det er operatøren av nettstedet som behandler dataene på dette nettstedet. Kontaktinformasjon til operatøren er tilgjengelig under seksjonen "Informasjon om ansvarlig part (referert til som" kontrolleren "i GDPR)" i denne personvernerklæringen.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi samler inn dine data som et resultat av at du velger å dele dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du oppgir i kontaktskjemaet vårt.

Annen data skal registreres av våre IT-systemer automatisk, eller i etterkant av at du har gitt ditt samtykke til datainnhentingen under ditt besøk på nettstedet. Disse dataene består hovedsakelig av teknisk informasjon (f.eks. informasjon om nettleser, operativsystem eller tidspunktet for tilkobling til nettstedet). Denne informasjonen blir registrert automatisk når du besøker dette nettstedet.

Til hvilket formål bruker vi dine data? 

En del av informasjonen innhentes for å sikre brukeropplevelsen og for å garantere en friksjonsfri nedlastning av nettstedet. Andre data kan bli brukt til analyse av atferdsmønster.

Hvilke rettigheter har du vedrørende dine data?

Du har når som helst rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålet med dine arkiverte personlige data kostnadsfritt. Du har også rett til å kreve at dataene dine blir korrigert eller slettet. Hvis du har gitt samtykke til databehandling, har du når som helst muligheten til å trekke tilbake dette samtykket. Dette er en handling som vil påvirke all fremtidig databehandling. Videre har du rett til å kreve at behandlingen av dataene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å registrere en klage til det kompetente tilsynsbyrået.

Ikke nøl med å kontakte oss om du har spørsmål om dette eller annet relatert til databeskyttelse og håndtering av persondata.

Analyseverktøy og andre tredjepartsverktøy

Det er muligheter for at ditt atferdsmønster blir analysert når du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres først og fremst med det vi omtaler som analyseverktøy.

For detaljert informasjon om disse analyseverktøyene, se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Generell og obligatorisk informasjon

Databeskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og tilhørende sider tar ansvaret for beskyttelse av dine personlige data veldig alvorlig. Derfor behandler vi personopplysningene dine som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, vil en rekke personlige opplysninger bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt tydeliggjør formålene vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvilket formål informasjonen samles inn og hvordan.

Vi anbefaler deg at dataoverføring via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjepartstilganger.

Informasjon om ansvarlig part (referert til som "behandlingsansvarlig" i GDPR)

Databehandlingsansvarlig på dette nettstedet er:

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-post: info@tunap.com

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller juridiske enheten som alene eller sammen med andre tar beslutninger om formålet med og ressursene for behandling av personopplysninger (f.eks. Navn, e-post adresser osv.).

Lagringstid

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil dine personlige data forbli hos oss til formålet det ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Hvis du henvender deg med en god begrunnet forespørsel om å slette eller trekke tilbake ditt samtykke til databehandling, vil dine data bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å lagre dine personlige data (f.eks. Skatterett eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen skje etter at disse grunnene ikke lenger er gjeldende.

Utnevnelse av lovpålagt databeskyttelsesansvarlig

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig for vårt selskap.

STARHEAD GmbH

Telefon: +49 (0) 8171 42 88 55 0

E-post: datenschutz@tunap.com

Informasjon om dataoverføring til USA og andre land utenfor EU

Blant annet er verktøy fra selskaper med tilhørssted i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv; usikre land utenfor EU, integrert i nettstedet vårt. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine potensielt overføres til disse landene utenfor EU og behandles der. Vi må påpeke at et databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med det i EU, ikke kan garanteres i disse landene. For eksempel er amerikanske bedrifter under mandat til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsbyråene, og du som registrert har ikke noen rettsmuligheter for å forsvare deg i retten. Derfor kan det ikke utelukkes at amerikanske byråer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data for overvåkingsformål. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er bare mulig med forbehold om ditt aktive samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss. Dette skal ikke berøre lovligheten av datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen din.

Rett til å motsette seg datainnsamling i spesielle tilfeller; rett til å motsette seg direktemarkedsføring (Art. 21 GDPR)

I tilfelle data behandles på grunnlag av art. 6 (1) (e) eller (f) GDPR, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av din unike situasjon. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. For å bestemme det juridiske grunnlaget som behandlingen av data er basert på, vennligst se denne personvernerklæringen. Hvis du registrerer inn en innvending, vil vi ikke lenger behandle dine berørte personopplysninger, med mindre vi er i posisjon til å presentere overbevisende beskyttelsesverdige grunnlag for behandlingen av dine data, som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis formålet med behandlingen er krav, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter (innsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR).

Hvis personopplysningene dine behandles for å delta i direktemarkedsføring, har du rett til når som helst å motsette seg behandlingen av dine berørte personopplysninger i forbindelse med slik reklame. Dette gjelder også profilering i den grad det er tilknyttet slik direktemarkedsføring. Hvis du motsetter deg, vil personopplysningene dine ikke lenger brukes til direktemarkedsføringsformål (innsigelse i henhold til art. 21 (2) GDPR).

Rett til å registrere en klage til det kompetente tilsynsbyrået

I tilfelle brudd på GDPR, har registrerte rett til å legge inn en klage til et tilsynsbyrå, spesielt i det medlemslandet der de vanligvis har bosted, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å registrere en klage er i kraft uavhengig av andre administrative eller rettslige prosedyrer som er tilgjengelige som rettslige anliggender.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi overleverer alle data vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt blir overlevert til deg eller en tredjepart i et vanlig maskinlesbart format. Hvis du krever direkte overføring av dataene til en annen kontroller, vil dette bare gjøres hvis det er teknisk mulig.

SSL og / eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel innkjøpsordrer eller henvendelser du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra “http: //” til “https: //”, og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke tredjeparter lese av data du overfører til oss.

Informasjon om endring og sletting av data

Innenfor gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data. Du kan også ha rett til å få endret eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss.

Rett til å kreve behandlingsrestriksjoner

Du har rett til å kreve begrensninger eller restriksjoner når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre dette kan du kontakte oss. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 • I tilfelle du skulle bestride riktigheten av dine data som er arkivert av oss, vil vi vanligvis bruke litt tid på å bekrefte dette kravet. I løpet av denne tiden som etterforskningen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvis behandlingen av dine personopplysninger har blitt eller blir utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve sletting av disse dataene.
 • Hvis vi ikke trenger personopplysningene dine lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for sletting.
 • Hvis du har gjort innsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, dine rettigheter og våre rettigheter må veies mot hverandre. Så lenge det ikke er bestemt hvems interesser som råder, har du rett til å kreve en begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personlige data, kan disse opplysningene - med unntak av arkivering - bare behandles med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske enheter eller av viktige årsaker til allmenn interesse som siteres av EU eller et EU-land.

Avslag på uønskede e-poster

Vi motsetter herved bruk av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal oppgis i nettstedsmeldingen, for å sende oss salgsfremmende og informasjonsmateriell som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av salgsinformasjon, for eksempel via spam-meldinger.

3. Dataregistrering på dette nettstedet

Informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsteder og sider bruker det bransjen omtaler som "cookies". Cookies, eller Informasjonskapsler, er små tekstfiler som ikke er skadelig for enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (økt-informasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Informasjonskapsler knyttet til økter slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler blir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de blir automatisk slettet av nettleseren din.

I noen tilfeller er det mulig at informasjonskapsler fra tredjepart lagres på enheten din når du kommer inn på nettstedet vårt (tredjeparts-informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for deg eller oss å dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjepart (f.eks. Informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendig, siden visse nettstedsfunksjoner ikke vil fungere i mangel av informasjonskapsler (f.eks. Handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Formålet med andre informasjonskapsler kan være analyse av atferdsmønster eller visning av salgsfremmende meldinger.

Informasjonskapsler som kreves for utførelse av elektroniske kommunikasjonstransaksjoner (nødvendige informasjonskapsler) eller for levering av visse funksjoner du vil bruke (funksjonelle informasjonskapsler, f.eks. For handlekurvfunksjon) eller de som er nødvendige for optimalisering av nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i det digitale publikummett), skal lagres på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR, med mindre annet oppgis. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for å sikre teknisk friksjonsfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis du har bedt om samtykke til lagring av informasjonskapslene, lagres de respektive informasjonskapslene utelukkende på grunnlag av innhentet samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR); dette samtykke kan tilbakekalles når som helst.

Du har muligheten til å konfigurere nettleseren din på en slik måte at du får beskjed når som helst informasjonskapsler plasseres, og kun tillate aksept av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettingsfunksjonen for automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonene til dette nettstedet være begrenset.

I tilfelle det brukes tredjeparts informasjonskapsler eller hvis informasjonskapsler brukes til analytiske formål, vil vi varsle deg separat i forbindelse med denne databeskyttelseserklæringen og, ved behov – be om ditt samtykke.

Samtykke til informasjonskapsler med Piwik Pro

Nettstedet vårt bruker Piwik Pro-samtykke-teknologi for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten din, og dokumentasjon som samsvarer med databeskyttelseslovgivningen om den tidligere samtykket. Denne teknologien tilbys og leveres til oss av WÜRTH IT GmbH, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Tyskland (heretter kalt WÜRTH IT).

Hver gang du besøker nettstedet vårt, vil det opprettes en forbindelse med serverne til WÜRT IT for å få ditt samtykke og andre erklæringer om bruk av informasjonskapsler. Deretter lagres en informasjonskapsel i nettleseren din via Piwik Pro Consent Manager for å kunne tildele din samtykkeerklæring eller tilbakekall av tidligere samtykke. Dataene som er registrert på denne måten skal lagres til du ber oss om å utrydde dem, slette informasjonskapselen eller til formålet for arkivering av dataene ikke lenger eksisterer. Dette skal ikke berøre eventuelle obligatoriske lovlige oppbevaringsperioder.

Piwik Pro bruker informasjonskapsler for å innhente samtykkeerklæringer som er lovfestet. Det juridiske grunnlaget for bruk av slike informasjonskapsler er art. 6 Seks. 1 Setning 1 lit. c GDPR.

Avtale om databehandling

Vår bedrift har gjennomført en kontraktbehandlingsavtale med WÜRTH IT (leverandør av Piwik Pro Consent Manager). Dette er en avtale som er pålagt av personvernlovgivningen som garanterer at WÜRTH IT behandler alle personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt utelukkende i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Serverloggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og tilhørende sider samler inn og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen består av:

 • Nettlesertype og versjon som benyttes
 • Operativsystemet
 • Henvisnings-URL
 • Vertsnavnet til den tilkoblede datamaskinen
 • Tidspunktet for serverforespørselen
 • IP-adressen

Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Disse dataene registreres på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den teknisk feilfrie skildringen og optimaliseringen av operatørens nettsted. For å oppnå dette må serverloggfilene registreres.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, blir din forespørsel, inkludert alle resulterende personlige data (navn, forespørsel), lagret og behandlet av oss for å behandle forespørselen din. Vi videreformidler ikke disse dataene uten ditt samtykke.

Disse dataene behandles på grunnlag av art. 6 (1) (b) GDPR hvis din henvendelse er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre tiltak før kontrakt. I alle andre tilfeller behandles dataene på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv håndtering av henvendelser sendt til oss (art. 6 (1) (f) GDPR) eller på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 (1) ) (a) GDPR) hvis den er oppnådd.

Dataene du sender til oss via kontaktforespørsler, ligger hos oss til du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. Etter at forespørselen er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Registrering på dette nettstedet

Du har muligheten til å registrere deg på dette nettstedet for å kunne bruke tilleggsfunksjoner på nettstedet. Vi skal bruke dataene du oppgir bare for å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den nødvendige informasjonen vi ber om ved registrering, må oppgis i sin helhet. Ellers vil vi avvise registreringen.

For å varsle deg om viktige endringer i omfanget av porteføljen vår eller i tilfelle tekniske endringer, skal vi bruke e-postadressen som er oppgitt under registreringsprosessen.

Vi skal behandle dataene som er lagt inn under registreringsprosessen på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR).

Dataene som er registrert under registreringsprosessen skal lagres av oss så lenge du er registrert på dette nettstedet. Deretter skal slike data slettes. Dette skal ikke berøre obligatoriske lovbestemte oppbevaringsforpliktelser.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for å registrere deg direkte på dette nettstedet, har du også muligheten til å registrere deg ved hjelp av Facebook Connect. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og andre tredjepartsland.

Hvis du bestemmer deg for å registrere deg via Facebook Connect og klikker på "Logg inn med Facebook" / "Koble til Facebook" -knappen, blir du automatisk koblet til Facebook-plattformen. Der kan du logge på med brukernavn og passord. Som et resultat vil Facebook-profilen din bli lenket til dette nettstedet eller våre tjenester. Denne lenken gir oss tilgang til dataene du har arkivert med Facebook. Disse dataene består hovedsakelig av følgende:

 • Facebook-navn
 • Facebook-profilbilde og forsidebilde
 • Facebook-forsidebilde
 • E-postadresse arkivert med Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vennelister
 • Facebook Likes ("Liker" -informasjon)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Land
 • Språk

Denne informasjonen vil bli brukt for å konfigurere, tilby og tilpasse kontoen din.

Registreringen via Facebook Connect og tilknyttede databehandlingstransaksjoner implementeres på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykke, som vil påvirke alle fremtidige transaksjoner etterpå.

I den grad personopplysninger samles inn på nettstedet vårt ved hjelp av verktøyet som er beskrevet her og videresendt til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland felles ansvarlige for denne databehandlingen (Art. . 26 DSGVO). Det felles ansvaret er begrenset utelukkende til innsamling av data og videresending til Facebook. Behandlingen av Facebook som finner sted etter videre overføring er ikke en del av det felles ansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er beskrevet i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi personverninformasjonen når du bruker Facebook-verktøyet og for den personvernsikre implementeringen av verktøyet på nettstedet vårt. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produkter. Du kan hevde den registreredes rettigheter (f.eks. Forespørsler om informasjon) angående data behandlet av Facebook direkte med Facebook. Hvis du hevder den registreredes rettigheter hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC). Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For mer informasjon, vennligst se Facebooks vilkår for bruk og Facebooks personvernregler. Bruk disse lenkene for å få tilgang til denne informasjonen: https://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Analyseverktøy og annonsering

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som lar oss integrere sporings- eller statistiske verktøy og annen teknologi på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke noen brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den styrer og kjører bare verktøyene som er integrert via den. Imidlertid samler Google Tag Manager IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av Art. 6 (1) (f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i rask og ukomplisert integrering og administrasjon av forskjellige verktøy på nettsiden sin. Hvis relevant samtykke er blitt bedt om, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 (1) (a) GDPR; samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonene til webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedsoperatøren å analysere atferdsmønsteret til besøkende på nettstedet. For å oppnå dette mottar nettstedoperatøren en rekke brukerdata, for eksempel sider som er åpnet, tid brukt på siden, det brukte operativsystemet og brukerens opprinnelse. Google kan konsolidere disse dataene i en profil som er tildelt den respektive brukeren eller brukerens enhet.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren for å analysere brukeratferdsmønstrene (f.eks. Informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk). Nettstedet bruker informasjon registrert av Google, blir som regel overført til en Google-server i USA, hvor den er lagret.

Dette analyseverktøyet brukes på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Operatøren av dette nettstedet har en legitim interesse i analysen av brukermønstre for å optimalisere både tjenestene som tilbys online og operatørens annonseringsaktiviteter. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. En avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 (1) (a) GDPR; avtalen kan trekkes tilbake når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC). Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nettlesertillegg

Du kan forhindre at Google registrerer og behandler dataene dine ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata fra Google Analytics, se Googles personvernerklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no.

Behandling av kontraktsdata

Vi har gjennomført en kontraktsbehandlingsavtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene fra de tyske databeskyttelsesbyråene fullt ut når du bruker Google Analytics.

Arkiveringsperiode

Data på bruker- eller hendelsesnivå lagret av Google knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er eller reklame-ID (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonserings-ID) blir anonymisert eller slettet etter 14 måneder. For mer informasjon, vennligst klikk på følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=no

5. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på dette nettstedet, trenger vi også en e-postadresse fra deg som informasjon som lar oss bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen, og samtykke til mottak av nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data skal samles inn eller samles kun på frivillig basis. Vi skal bare bruke slike data for sending av den etterspurte informasjonen og skal ikke dele slike data med tredjeparter.

Behandlingen av informasjonen som er lagt inn i abonnementsskjemaet for nyhetsbrevet, skal utelukkende skje på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på "Avmeld" -linken i nyhetsbrevet. Dette skal ikke berøre lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.

Dataene som er deponert hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss til du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet eller nyhetsbrevleverandøren og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrev etter at du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet eller etter at formålet ikke lenger har brukt. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev etter eget skjønn innenfor rammen av vår legitime interesse i samsvar med art. 6 (1) (f) GDPR.

Når du avslutter abonnementet på distribusjonslisten for nyhetsbrev, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og slås ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser oppveier vår legitime interesse.

CleverReach

Dette nettstedet bruker CleverReach for sending av nyhetsbrev. Leverandøren er CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (heretter kalt "CleverReach"). CleverReach er en tjeneste som kan brukes til å organisere og analysere sending av nyhetsbrev. Dataene du har angitt for å abonnere på nyhetsbrevet vårt (f.eks. E-postadresse) lagres på serverne til CleverReach i Tyskland eller i Irland.

Nyhetsbrev vi sender ut via CleverReach lar oss analysere brukermønstrene til mottakerne av nyhetsbrevet vårt. I forbindelse med dette er det blant annet mulig hvor mange mottakere som faktisk har åpnet nyhetsbrevets e-post og hvor ofte hvilken lenke i nyhetsbrevet som er blitt klikket på. Ved hjelp av et verktøy som heter Conversion Tracking, kan vi også avgjøre om en handling som er forhåndsdefinert i nyhetsbrevet faktisk skjedde etter at lenken ble klikket (f.eks. Kjøp av et produkt på dette nettstedet). For mer informasjon om dataanalysetjenestene ved CleverReach nyhetsbrev, gå til: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Dataene behandles basert på ditt samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt ved å melde deg av nyhetsbrevet. Dette skal ikke berøre lovligheten av transaksjoner med databehandling som har funnet sted før du trekker tilbake.

Hvis du ikke vil tillate en analyse av CleverReach, må du melde deg av nyhetsbrevet. Vi gir deg en lenke for å gjøre dette i hver nyhetsbrevmelding.

Dataene som er deponert hos oss for å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss til du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrev etter at du abonnerer på nyhetsbrevet. Data lagret for andre formål hos oss forblir upåvirket.

Når du avslutter abonnementet på distribusjonslisten for nyhetsbrev, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes bare til dette formålet og slås ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene når du sender nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser oppveier vår legitime interesse.

For mer informasjon, se databeskyttelsesbestemmelsene til CleverReach på: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Gjennomføring av en kontraktbehandlingsavtale

Vi har inngått en avtale om databehandling med leverandøren av CleverReach og implementerer de strenge bestemmelsene fra de tyske databeskyttelsesbyråene fullt ut når du bruker CleverReach.

6. Plug-ins og verktøy

YouTube med utvidet databeskyttelsesintegrasjon

Nettstedet vårt inneholder innebygde videoer fra nettstedet YouTube. Nettstedsoperatøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i utvidet databeskyttelsesmodus. I følge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende til dette nettstedet før de ser på videoen. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som et resultat av den utvidede databeskyttelsesmodusen. For eksempel, uansett om du ser på en video, vil YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på dette nettstedet, blir det opprettet en forbindelse til sine YouTube. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke sider du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, aktiverer du YouTube for å direkte koble atferdsmønsteret ditt til din personlige profil. Dette har du mulighet til å forhindre dette ved å logge av YouTube-kontoen din.

I etterkant av at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere forskjellige informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. Enhetsfingeravtrykk). På denne måten vil YouTube kunne få informasjon om besøkende på dette nettstedet. Blant annet vil denne informasjonen bli brukt til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre nettstedets brukervennlighet og for å forhindre forsøk på bedrageri.

Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll.

Bruk av YouTube er basert på vår interesse i å presentere innholdet vårt på en tiltalende måte. I henhold til art. 6 (1) (f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 (1) (a) GDPR;og  avtalen kan trekkes tilbake når som helst.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, vennligst se YouTubes personvernregler under: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

7. Vår tilstedeværelse og tilknytning til sosiale kanaler

Databehandling gjennom sosiale medier

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler i sosiale nettverk. De individuelle sosiale nettverkene vi bruker finner du nedenfor.

Sosiale nettverk som Facebook, Twitter etc. kan på generelt grunnlag analysere omfattende deler av din brukeratferd hvis du besøker en av deres kanaler eller nettside, eller et nettsted med innebygd innhold fra noen av de sosiale (f.eks. Som trykke på knapper eller bannerannonser). Når du besøker sidene våre på sosiale medier, utløses flere databeskyttelsesrelevante behandlingsoperasjoner. I detalj:

Hvis du er logget på din sosiale medie-konto og besøker en eller flere av våre sosiale medier, kan operatøren av sosiale medieportalen tildele dette besøket til brukerkontoen din. Under visse omstendigheter kan personopplysningene dine også registreres hvis du ikke er logget inn eller ikke har en konto hos den respektive portalen for sosiale medier. I dette tilfellet blir disse dataene samlet inn, for eksempel via informasjonskapsler lagret på enheten din eller ved å registrere IP-adressen din.

Ved å bruke dataene som er samlet inn på denne måten, kan operatørene av sosiale medie-kanalen lage brukerprofiler der deres preferanser og interesser er lagret. På denne måten kan du se interessebasert reklame innenfor og utenfor din sosiale medie tilstedeværelse. Hvis du har en konto i det sosiale nettverket, kan interessebasert annonsering vises på en hvilken som helst enhet du er logget på eller har logget på.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan spore alle behandlingsoperasjoner på sosiale medier. Avhengig av leverandør, kan ytterligere prosesseringsoperasjoner derfor utføres av operatørene til den aktuelle sosiale medie-kanalen. Detaljert informasjon relatert til dette finner du i vilkårene for bruk og personvern for de respektive på sosiale kanalene.

Juridisk grunnlag

Våre tilknytning til sosiale medier skal sikre størst mulig tilstedeværelse på Internett. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) tent. f GDPR. Analyseprosessene initiert av de sosiale nettverkene kan være basert på forskjellige juridiske grunnlag som skal spesifiseres av operatørene av de sosiale nettverkene (f.eks. Samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) GDPR).

Ansvar relatert til rettigheter

Hvis du besøker et av våre sosiale medie-sider (f.eks. Facebook), er vi, sammen med operatøren av den sosiale medieplattformen, ansvarlige for databehandlingen som utløses under dette besøket. Du kan i prinsippet beskytte dine rettigheter (informasjon, korreksjon/endring, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og klage) overfor oss så vel som overfor operatøren av den respektive sosiale medie-kanalen (f.eks. Facebook).

Vær oppmerksom på at til tross for det delte ansvaret med operatørene av sosiale medier, har vi ikke full innflytelse på databehandlingen av de sosiale medie-kanalene. Våre opsjoner bestemmes av selskapets policy for den respektive leverandøren.

Lagringstid

Dataene som samles inn direkte fra oss via sosiale medier, blir slettet fra systemene våre så snart du ber oss om å slette dem, du tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring bortfaller. Lagrede informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt langringstid / oppbevaringsperiode - forblir upåvirket.

Vi har ingen kontroll over lagringsperioden til dataene dine som lagres av operatørene av de respektive sosiale medie-kanalene for deres egne formål. For detaljer, vennligst kontakt de sosiale nettverksoperatørene direkte (f.eks. I deres personvernregler, se nedenfor).

Individuelle sosiale nettverk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og til andre tredjepartsland.

Vi har signert en avtale med Facebook om delt ansvar for behandling av data (Controller Addendum). Denne avtalen bestemmer hvilke databehandlingsoperasjoner vi eller Facebook er ansvarlige for når du besøker Facebook Fanpage. Denne avtalen kan sees på følgende lenke: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan tilpasse annonseringsinnstillingene uavhengig i brukerkontoen din. Klikk på følgende lenke og logg inn: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC). Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer finner du i Facebooks personvernregler: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverandøren er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC). Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For informasjon om hvordan de håndterer din personlige informasjon, se Instagrams personvernregler: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om hvordan de håndterer dine personlige data, finner du i YouTubes personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=no.