Aftryk

Informasjon i henhold til § 5 TMG

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

D - 82515 Wolfratshausen

Handelsregister: HRA 52 062

Registerdomstol: Tingretten i München

Representert av:

TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

D - 82515 Wolfratshausen

Representert av:

Maximilian Buchner og Oliver Graetsch

Handelsregister: HRB 43 469

Registerdomstol: München tingrett

Ta kontakt med oss

Telefon: +49 (0)8171 / 16 00 - 0

Faks: +49 (0)8171 / 16 00 - 40

E-post: info@tunap.com

Internett: www.tunap.com

Moms ID

MVA-identifikasjonsnummer i henhold til §27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 131 706 706 706 706

Redaksjonelt ansvarlig

Florian Wagner

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

82515 Wolfratshausen

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til § 7 (1) i den tyske telemedieloven (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller til å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunktet et konkret lovbrudd blir kjent. Hvis vi får kjennskap til lignende lovbrudd, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter som vi ikke har noen innflytelse på innholdet på. Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Det er alltid den respektive leverandøren eller operatøren av sidene som er ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet.

En permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Lov om opphavsrett

Innholdet og verkene som skapes av nettstedsoperatørene på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon eller enhver form for kommersialisering av slikt materiale utenfor rammen av opphavsretten krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på dette nettstedet ikke er laget av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Innhold fra tredjeparter er spesielt merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss. Hvis vi blir oppmerksomme på overtredelser, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.