Aftryk

Information enligt § 5 TMG

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

D - 82515 Wolfratshausen

Handelsregister: HRA 52 062

Registreringsdomstol: Distriktsdomstolen i München

Företrädd av:

TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

D - 82515 Wolfratshausen

Representerad av:

Maximilian Buchner, Oliver Graetsch

Handelsregister: HRB 43 469

Registerdomstol: Münchens distriktsdomstol

Kontakta oss

Telefon: +49 (0)8171 / 16 00 - 0

Fax: +49 (0)8171 / 16 00 - 40

E-post: info@tunap.com

Internet: www.tunap.com

Moms ID

Momsregistreringsnummer enligt §27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 131 706 706 706

Redaktionellt ansvarig

Florian Wagner

Bürgermeister-Seidl-Strasse 2

82515 Wolfratshausen

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag enligt § 7 (1) i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om liknande brott kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på ett brott. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför ramen för upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.