Bli certifierad

Vill du och din verkstad finnas tillgängliga på vår verkstadskarta?

Bli airco well®-partner

För att vi ska kunna lägga till din verkstad på vår verkstadskarta behöver vi lite information från dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Om du fortfarande har frågor hjälper vårt supportteam dig gärna.

 

Anmärkning om dataskydd:

TUNAP samlar in och behandlar de personuppgifter som anges i formuläret för att kunna behandla den förfrågan du har skickat in.

Observera att de obligatoriska fälten är markerade i formuläret. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna behandla din begäran.

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du anger i formuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att ta bort dem om du vill återkalla ditt samtycke eller om syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Ytterligare information om dataskydd, särskilt om din rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändningar och klagomål, finns i vår dataskyddsdeklaration.

* = Obligatorisk