Gizlilik Politikası

1. Veri korumasına genel bakış

Genel Bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olacağına ilişkin gezinmesi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. "Kişisel veriler" terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri içerir. Veri koruma konusu hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen bu kopyanın altına eklediğimiz Veri Koruma Beyanımıza bakın.

Bu web sitesinde veri kaydı

Bu web sitesinde verilerin kaydedilmesinden sorumlu taraf kimdir (yani, "kontrolör")?

Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu Gizlilik Politikasında "Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR'de" kontrolör "olarak anılacaktır) altında bulunan web sitesinin operatörü tarafından işlenir.

Verilerinizi nasıl kaydediyoruz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanızın bir sonucu olarak verilerinizi topluyoruz. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya web sitesi ziyaretiniz sırasında kaydedilmesine izin verdikten sonra kaydedilecektir. Bu veriler, öncelikle teknik bilgileri (ör. Web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişildiği zaman) içerir. Bu web sitesine eriştiğinizde bu bilgiler otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi hangi amaçlar için kullanıyoruz?

Bilginin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sağlanmasını garanti etmek için oluşturulur. Kullanıcı modellerinizi analiz etmek için başka veriler de kullanılabilir.

Bilgilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında bu tür açıklamalar için herhangi bir ücret ödemeden istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır ve bu, gelecekteki tüm veri işlemeyi etkileyecektir. Ayrıca, verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu veya veri korumayla ilgili diğer konularla ilgili sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Üçüncü taraflarca sağlanan analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, göz atma kalıplarınızın istatistiksel olarak analiz edilme olasılığı vardır. Bu tür analizler, öncelikle analiz programları dediğimiz şeyle gerçekleştirilir.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyanımıza bakın.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgi olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Veri Koruma Beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini her kullandığınızda, çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verileri içerir. Bu Veri Koruma Beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri hangi amaçlar için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

Bu vesileyle, İnternet üzerinden veri iletiminin (yani, e-posta iletişimi yoluyla) güvenlik açıklarına yatkın olabileceğini tavsiye ederiz. Verileri üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir.

Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR'de "denetleyici" olarak anılır)

Bu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-posta: info@tunap.com

Kontrolör, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenmesi için amaçlara ve kaynaklara ilişkin kararlar veren gerçek kişi veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, toplanma amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye yönelik onayınızı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz (örneğin, vergi veya ticaret kanunu saklama süreleri) olmadıkça verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenlerin geçerliliğini yitirmesinden sonra gerçekleşecektir.

Yasanın gerektirdiği şekilde bir veri koruma görevlisinin atanması

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

STARHEAD GmbH

Telefon: +49 (0) 8171 42 88 55 0

E-posta: datenschutz@tunap.com

ABD ve diğer AB dışı ülkelere veri aktarımı hakkında bilgiler

Diğer şeylerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka bir veri koruma perspektifinden, güvenli olmayan AB dışı ülkelerde yerleşik şirketlerin araçları web sitemize entegre edilmiştir. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz potansiyel olarak bu AB dışı ülkelere aktarılabilir ve burada işlenebilir. Bu ülkelerde, AB'dekiyle karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmeliyiz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik kurumlarına verme yetkisi altındadır ve veri sahibi olarak mahkemede kendinizi savunmak için herhangi bir dava seçeneğiniz yoktur. Bu nedenle, ABD kurumlarının (örneğin, Gizli Servis) kişisel verilerinizi gözetim amacıyla işleyebileceği, analiz edebileceği ve kalıcı olarak arşivleyebileceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz.

Verilerin işlenmesine yönelik onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca açık onayınıza bağlı olarak mümkündür. Ayrıca bize vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu, iptalinizden önce meydana gelen herhangi bir veri toplamanın yasallığına halel getirmeyecektir.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme hakkı; doğrudan reklama itiraz hakkı (Madde 21 GDPR)

Verilerin sanat esasına göre işlenmesi durumunda. 6 (1) (e) veya (f) GDPR, benzersiz durumunuzdan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı herhangi bir profilleme için de geçerlidir. Herhangi bir veri işlemenin dayandığı yasal temeli belirlemek için lütfen bu veri koruma beyanına başvurun. Bir itiraz kaydettiğinizde, verilerinizin işlenmesi için ilgi alanlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan veya işlemenin amacı için zorlayıcı korumaya layık gerekçeler sunma konumunda olmadıkça, etkilenen kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz. yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulmasıdır (GDPR 21 (1) maddesi uyarınca itiraz).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam yapmak amacıyla işleniyorsa, etkilenen kişisel verilerinizin bu tür reklamlar amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR 21 (2) maddesi uyarınca itiraz).

Yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri özneleri, özellikle ikametgahlarını, iş yerlerini ya da iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerdeki üye devlette bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bir şikayeti kaydetme hakkı, yasal başvuru olarak sunulan diğer idari veya mahkeme işlemlerinden bağımsız olarak geçerlidir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir veriyi veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL ve / veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz satın alma siparişleri veya sorular gibi gizli içeriğin aktarımını korumak için, bu web sitesi bir SSL veya bir TLS şifreleme programı kullanır. Tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e geçip geçmediğini ve ayrıca tarayıcı satırındaki kilit simgesinin görünümünü kontrol ederek şifreli bir bağlantıyı tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Verilerin düzeltilmesi ve yok edilmesi hakkında bilgi

Yürürlükteki yasal hükümler kapsamında, istediğiniz zaman arşivlenmiş kişisel verileriniz, kaynakları ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması hakkına da sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olduğunda kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Tarafımızdan arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirildiyse / gerçekleştirildiyse, bu verilerin yok edilmesini talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz vardır.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal hakları kullanmak, savunmak veya talep etmek için buna ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin ortadan kaldırılması yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Madde uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 (1) GDPR, haklarınız ve haklarımız birbirimize karşı tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - arşivlemeleri haricinde - yalnızca sizin rızanıza bağlı olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin haklarını korumak için işlenebilir. veya Avrupa Birliği veya bir AB üye devleti tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenlerinden dolayı.

İstenmeyen e-postaların reddi

Site Bildirimimizde verilecek zorunlu bilgilerle birlikte yayınlanan iletişim bilgilerinin bize açıkça talep etmediğimiz promosyon ve bilgi materyallerini göndermek için kullanılmasına bu vesile ile itiraz etmekteyiz. Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, istenmeyen tanıtım bilgilerinin, örneğin SPAM mesajları yoluyla gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

3. Bu web sitesindeki verilerin kaydedilmesi

Çerezler

Web sitelerimiz ve sayfalarımız endüstrinin "tanımlama bilgileri" olarak adlandırdığı şeyi kullanır. Çerezler, cihazınıza herhangi bir zarar vermeyen küçük metin dosyalarıdır. Ya bir oturum süresince geçici olarak saklanırlar (oturum çerezleri) ya da cihazınızda kalıcı olarak arşivlenirler (kalıcı çerezler). Ziyaretinizi sonlandırdığınızda oturum çerezleri otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları aktif olarak silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda arşivlenmiş olarak kalır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf çerezleri) üçüncü taraf çerezlerinin cihazınızda saklanması mümkündür. Bu çerezler, sizin veya bizim üçüncü şahıs tarafından sunulan belirli hizmetlerden (ör. Ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler) yararlanmamızı sağlar.

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Çerezlerin yokluğunda bazı web sitesi işlevleri çalışmayacağından (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi) pek çok çerez teknik olarak gereklidir. Diğer tanımlama bilgilerinin amacı, kullanıcı modellerinin analizi veya promosyon mesajlarının görüntülenmesi olabilir.

Elektronik iletişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi (gerekli çerezler) veya kullanmak istediğiniz belirli işlevlerin sağlanması (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesinin optimizasyonu için gerekli olan çerezler (örneğin, web izleyicilerine ölçülebilir içgörüler sağlayan çerezler), Sanat esasına göre saklanacaktır. 6 (1) (f) GDPR, farklı bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesinin operatörü, operatör hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanmasını sağlamak için çerezlerin depolanmasında meşru bir menfaat sahibidir. Çerezlerin depolanması için izniniz talep edilmişse, ilgili çerezler yalnızca alınan izin temelinde saklanır (Madde 6 (1) (a) GDPR); bu izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, tanımlama bilgileri yerleştirildiğinde size bildirilecek ve yalnızca belirli durumlarda tanımlama bilgilerinin kabul edilmesine izin verecek şekilde ayarlama seçeneğiniz vardır. Ayrıca, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyebilir veya tarayıcı kapandığında çerezlerin otomatik olarak silinmesi için silme işlevini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevleri sınırlanabilir.

Üçüncü taraf çerezlerinin kullanılması durumunda veya çerezlerin analitik amaçlarla kullanılması durumunda, bu Veri Koruma Politikası ile bağlantılı olarak sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve uygunsa, onayınızı isteyeceğiz.

Piwik Pro ile Çerez Onayı

Web sitemiz, belirli tanımlama bilgilerinin cihazınızda depolanması ve veri koruma mevzuatına uygun bir önceki belgeye ilişkin onayınızı almak için Piwik Pro tanımlama bilgisi onay teknolojisini kullanır. Bu teknoloji bize WÜRTH IT GmbH, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Almanya (bundan sonra WÜRTH IT olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır ve sağlanmaktadır.

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sizin izninizi ve çerezlerin kullanımına ilişkin diğer beyanları almak için WÜRT IT sunucuları ile bir bağlantı kurulacaktır. Daha sonra, onay beyan (lar) ınızı veya öncekinin herhangi bir iptalini tahsis edebilmek için tarayıcınızda Piwik Pro Onay Yöneticisi aracılığıyla bir çerez saklanır. Bu şekilde kaydedilen veriler, siz bizden onları silmemizi, çerezi silmemizi veya verilerin arşivleme amacı artık kalmayana kadar saklanacaktır. Bu, herhangi bir zorunlu yasal saklama süresine halel getirmeyecektir.

Piwik Pro, yasaların zorunlu kıldığı onay beyanlarını almak için çerezleri kullanır. Bu tür çerezlerin kullanımının yasal dayanağı Art. 6 Mezhep 1 Cümle 1 yanıyor. c GDPR.

Sözleşme veri işleme sözleşmesi

Şirketimiz, WÜRTH IT (Piwik Pro Onay Yöneticisi sağlayıcısı) ile bir Sözleşme Veri İşleme Anlaşması imzalamıştır. Bu, WÜRTH IT'nin web sitesi ziyaretçilerimizin tüm kişisel verilerini münhasıran talimatlarımıza ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini garanti eden veri gizliliği koruma mevzuatı tarafından zorunlu kılınan bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyaları

Bu web sitesinin ve sayfalarının sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarında bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bilgiler şunları içerir:

 • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu sorgusunun zamanı
 • IP adresi This data is not merged with other data sources.

Bu veriler, Sanat esasına göre kaydedilir. 6 (1) (f) GDPR. Web sitesinin operatörü, teknik olarak hatasız tasvir ve operatörün web sitesinin optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir. Bunu başarmak için, sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

E-posta, telefon veya faks ile istek

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, tüm kişisel verileriniz (isim, talep) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Sanat esasına göre işlenir. 6 (1) (b) Sorgunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için gerekiyorsa GDPR. Diğer tüm durumlarda, veriler bize gönderilen soruşturmaların etkili bir şekilde ele alınmasındaki meşru menfaatimiz temelinde (Madde 6 (1) (f) GDPR) veya rızanız temelinde (Madde 6 (1)) işlenir. ) (a) GDPR) elde edilmişse.

Sizin tarafınızdan iletişim talepleri yoluyla bize gönderilen veriler, sizden silmemizi, depolamaya onayınızı iptal etmemizi veya veri saklama amacını iptal etmemizi talep edene kadar (örneğin, talebinizin tamamlanmasından sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Bu web sitesine kayıt

Ek web sitesi işlevlerini kullanabilmek için bu web sitesine kaydolma seçeneğiniz vardır. Girdiğiniz verileri yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanacağız. Kayıt sırasında talep ettiğimiz gerekli bilgiler eksiksiz olarak girilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Portföyümüzün kapsamındaki önemli değişiklikleri size bildirmek için veya teknik değişiklikler olması durumunda, kayıt işlemi sırasında verdiğimiz e-posta adresini kullanacağız.

Kayıt işlemi sırasında girilen verileri izninize dayanarak işleyeceğiz (Madde 6 (1) (a) GDPR).

Kayıt işlemi sırasında kaydedilen veriler, bu web sitesine kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanacaktır. Daha sonra bu tür veriler silinecektir. Bu, zorunlu yasal saklama yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

Facebook Connect'e kayıt

Doğrudan bu web sitesine kaydolmak yerine, Facebook Connect kullanarak kaydolma seçeneğiniz de vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Facebook'un açıklamasına göre, toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü taraf ülkelere de aktarılacak.

Facebook Connect aracılığıyla kaydolmaya karar verirseniz ve "Facebook ile Giriş Yap" / "Facebook ile Bağlan" düğmesine tıklarsanız, otomatik olarak Facebook platformuna bağlanacaksınız. Orada, kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak, Facebook profiliniz bu web sitesine veya hizmetlerimize bağlanacaktır. Bu bağlantı, Facebook ile arşivlediğiniz verilere erişmemizi sağlar. Bu veriler esas olarak aşağıdakileri içerir:

 • Facebook isim
 • Facebook profil fotoğrafı ve kapak fotoğrafı
 • Facebook kapak fotoğrafı
 • Facebook ile arşivlenmiş e-posta adresi
 • Facebook kimliği
 • Facebook arkadaş listeleri
 • Facebook Beğenileri ("Beğeniler" bilgileri)
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet
 • Ülke
 • Dil

Bu bilgiler, hesabınızı oluşturmak, sağlamak ve özelleştirmek için kullanılacaktır.

Facebook Connect aracılığıyla kayıt ve bağlı veri işleme işlemleri, izniniz temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve bu, daha sonra gelecekteki tüm işlemleri etkileyecektir.

Kişisel veriler burada açıklanan aracın yardımıyla web sitemizde toplandığı ve Facebook'a iletildiği ölçüde, biz ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Art. 26 DSGVO). Ortak sorumluluk, yalnızca verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Facebook tarafından, ileriye dönük transferden sonra gerçekleşen işlem, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak tarafımıza düşen yükümlülükler, bir ortak işleme sözleşmesinde belirtilmiştir. Sözleşmenin metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracını kullanırken gizlilik bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde gizlilik açısından güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook, Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden sorumludur. Facebook tarafından doğrudan Facebook ile işlenen verilere ilişkin veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) iddia edebilirsiniz. Veri sahibi haklarını bizimle birlikte ileri sürerseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri iletimi, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine (SCC) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php.

Daha fazla bilgi için lütfen Facebook Kullanım Koşullarına ve Facebook Veri Gizlilik Politikalarına bakın. Bu bilgilere erişmek için şu bağlantıları kullanın: https://www.facebook.com/about/privacy/ ve https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemize olanak tanıyan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, çerez depolamaz ve herhangi bir bağımsız analiz gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetir ve çalıştırır. Ancak, Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi alır ve bu adres, Google'ın ABD'deki ana şirketine de aktarılabilir.

Google Etiket Yöneticisi, Sanat esasına göre kullanılır. 6 (1) (f) GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir ilgiye sahiptir. İlgili rıza talep edilmişse, işlem münhasıran Sanat esasına göre gerçekleştirilir. 6 (1) (a) GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analitik

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranış modellerini analiz etmesini sağlar. Bu amaçla, web sitesi operatörü, erişilen sayfalar, sayfada geçirilen süre, kullanılan işletim sistemi ve kullanıcının kaynağı gibi çeşitli kullanıcı verilerini alır. Google, bu verileri ilgili kullanıcıya veya kullanıcının cihazına tahsis edilen bir profilde birleştirebilir.

Google Analytics, kullanıcı davranışı modellerini analiz etmek amacıyla (ör. Çerezler veya cihaz parmak izi) kullanıcıyı tanımayı sağlayan teknolojileri kullanır. Google tarafından kaydedilen web sitesi kullanım bilgileri, kural olarak depolandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Google sunucusuna aktarılır.

Bu analiz aracı, Sanat temelinde kullanılır. 6 (1) (f) GDPR. Bu web sitesinin operatörü, hem çevrimiçi olarak sunulan hizmetleri hem de operatörün reklamcılık faaliyetlerini optimize etmek için kullanıcı kalıplarının analizinde meşru bir ilgiye sahiptir. Karşılık gelen bir anlaşma talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca Sanat esasına göre gerçekleşir. 6 (1) (a) GDPR; anlaşma herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri iletimi, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine (SCC) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından kaydedilmesini ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr adresindeki Google'ın Veri Gizliliği Beyanına bakın.

Sözleşme verilerini işleme

Google ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma kurumlarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguluyoruz.

Arşivleme dönemi

Çerezler, kullanıcı kimlikleri veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı olarak Google tarafından saklanan kullanıcı veya olay düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonim hale getirilecek veya silinecektir. Ayrıntılar için lütfen şu bağlantıyı tıklayın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=tr

5. Bülten

Bülten verileri

Bu web sitesinde sunulan haber bültenine abone olmak isterseniz, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamıza ve haber bülteninin alınması. Daha fazla veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanmayacaktır. Bu tür verileri yalnızca istenen bilgilerin gönderilmesi için kullanacağız ve bu tür verileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız.

Haber bülteni abonelik formuna girilen bilgilerin işlenmesi münhasıran sizin izninize bağlı olarak gerçekleşecektir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Verilerin arşivlenmesi, e-posta adresi ve bu bilgilerin haber bülteninin gönderilmesi için kullanılması için vermiş olduğunuz izni istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “Aboneliği İptal Et” bağlantısına tıklayarak iptal edebilirsiniz. Bu, bugüne kadar gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme işleminin hukuka uygunluğuna halel getirmeyecektir.

Haber bültenine abone olmak amacıyla tarafımıza yatırılan veriler, siz haber bülteni veya haber bülteni hizmet sağlayıcısından aboneliğinizi iptal edene ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettiğinizde veya kullanım amacı sona erdikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinene kadar tarafımızdan saklanacaktır. . Sanat uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak haber bülteni dağıtım listemizden e-posta adreslerini silme veya bloke etme hakkını saklı tutuyoruz. 6 (1) (f) GDPR.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz bizim tarafımızdan veya haber bülteni servis sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaçla kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin menfaatinize hem de çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru menfaat). Kara listedeki depolama alanı belirsizdir. Çıkarlarınız meşru menfaatimize ağır basarsa, depolamaya itiraz edebilirsiniz.

CleverReach

Bu web sitesi haber bültenlerinin gönderilmesi için CleverReach kullanır. Sağlayıcı, CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Almanya'dır (bundan böyle "CleverReach"). CleverReach, haber bültenlerinin gönderilmesini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilen bir hizmettir. Bültenimize abone olmak amacıyla girdiğiniz veriler (örneğin, e-posta adresi) Almanya veya İrlanda'daki CleverReach sunucularında saklanır.

CleverReach aracılığıyla gönderdiğimiz haber bültenleri, haber bülteni alıcılarımızın kullanıcı kalıplarını analiz etmemize olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra, bununla bağlantılı olarak, haber bülteni e-postasını gerçekte kaç alıcının açtığı ve bülten içindeki hangi bağlantıya ne sıklıkla tıklandığı da mümkündür. Dönüşüm İzleme adlı bir aracın yardımıyla, haber bülteninde önceden tanımlanmış bir eylemin gerçekten bağlantı tıklandıktan sonra (örneğin, bu web sitesinde bir ürünün satın alınması) gerçekleşip gerçekleşmediğini de belirleyebiliriz. CleverReach haber bültenlerinin veri analizi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Veriler, izninize göre işlenir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Haber bülteni üyeliğinizi iptal ederek vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri işleme işleminin yasallığına halel getirmeyecektir.

CleverReach tarafından yapılan bir analize izin vermek istemiyorsanız, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Bunu her haber bülteni mesajında ​​yapmanız için size bir bağlantı sağlıyoruz.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bize yatırılan veriler, siz haber bülteni veya haber bülteni servis sağlayıcısından aboneliğinizi iptal edene ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettiğinizde haber bülteni dağıtım listesinden silinene kadar tarafımızdan saklanacaktır. Bizimle başka amaçlarla saklanan veriler etkilenmeden kalır.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz bizim tarafımızdan veya haber bülteni servis sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaçla kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin menfaatinize hem de çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru menfaat). Kara listedeki depolama alanı belirsizdir. Çıkarlarınız meşru menfaatimize ağır basarsa, depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen CleverReach'in Veri Koruma Hükümlerine bakın: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Bir sözleşme veri işleme sözleşmesinin yürütülmesi

CleverReach sağlayıcısı ile bir sözleşme veri işleme anlaşması yaptık ve CleverReach'i kullanırken Alman veri koruma kurumlarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguladık.

6. Eklentiler ve Araçlar

Genişletilmiş veri koruma entegrasyonlu YouTube

Web sitemiz YouTube web sitesinin videolarını yerleştirir. Web sitesi operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre, bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Yine de bu, genişletilmiş veri koruma modunun bir sonucu olarak YouTube iş ortaklarıyla veri paylaşımının reddedilebileceği anlamına gelmez. Örneğin, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak, YouTube her zaman Google DoubleClick ağı ile bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu oynatmaya başladığınız anda, YouTube’un sunucularına bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz YouTube sunucusuna bildirilecektir. Sitemizi ziyaret ederken YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube'un göz atma kalıplarınızı doğrudan kişisel profilinize tahsis etmesini sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleme seçeneğine sahipsiniz.

Ayrıca, bir videoyu oynatmaya başladıktan sonra, YouTube, tanıma için cihazınıza çeşitli çerezler veya benzer teknolojiler (örn. Cihaz parmak izi) yerleştirebilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi elde edebilecektir. Diğer şeylerin yanı sıra, bu bilgiler sitenin kullanım kolaylığını artırmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla video istatistikleri oluşturmak için kullanılacaktır.

Belirli koşullar altında, bir YouTube videosunu oynatmaya başladıktan sonra kontrolümüz dışındaki ek veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 (1) (f) GDPR, bu meşru bir çıkar. Karşılık gelen bir anlaşma talep edilmişse, işlem münhasıran Sanat esasına göre gerçekleşir. 6 (1) (a) GDPR; anlaşma herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresindeki YouTube Veri Gizliliği Politikasına bakın.

7. Sosyal medya görünümlerimiz

Sosyal ağlar aracılığıyla veri işleme

Sosyal ağlarda herkese açık profilleri koruyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağlar aşağıda bulunabilir.

Facebook, Twitter vb. Gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine sahip bir web sitesini (ör. Düğmeler veya afiş reklamlar gibi) ziyaret ettiğinizde genellikle kullanıcı davranışınızı kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, veri korumayla ilgili çok sayıda işleme işlemi tetiklenir. Detayda:

Sosyal medya hesabınızda oturum açtıysanız ve sosyal medya sayfamızı ziyaret ederseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bazı durumlarda, oturum açmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalında bir hesabınız yoksa kişisel verileriniz de kaydedilebilir. Bu durumda, bu veriler örneğin cihazınızda depolanan çerezler aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek toplanır.

Bu şekilde toplanan verileri kullanarak, sosyal medya portallarının operatörleri tercihlerinin ve ilgi alanlarının saklandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamları sosyal medyadaki varlığınızın içinde ve dışında görebilirsiniz. Sosyal ağda bir hesabınız varsa, ilgi alanına dayalı reklamlar, oturum açtığınız veya oturum açtığınız herhangi bir cihazda görüntülenebilir.

Ayrıca, sosyal medya portallarındaki tüm işleme işlemlerini yeniden izleyemeyeceğimizi de lütfen unutmayın. Sağlayıcıya bağlı olarak, ek işleme operasyonları bu nedenle sosyal medya portallarının operatörleri tarafından gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar, ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşulları ve gizlilik politikasında bulunabilir.

Yasal dayanak

Sosyal medya görünümlerimiz, İnternette mümkün olan en geniş varlığı sağlamalıdır. Bu, GDPR'nin 6 (1) (a) Maddesi anlamında meşru bir çıkar oluşturur. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirlenecek farklı yasal temellere dayanabilir (örneğin GDPR'nin 6 (1) (a) Maddesi anlamında izin).

Sorumluluk ve hak iddiası

Sosyal medya sitelerimizden birini (ör. Facebook) ziyaret ederseniz, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme işlemlerinden sosyal medya platformunun operatörü ile birlikte biz sorumluyuz. Prensip olarak haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işleme sınırlaması, veri taşınabilirliği ve şikayet) hem bize karşı hem de ilgili sosyal medya portalının (ör. Facebook) operatörü karşısında koruyabilirsiniz.

Sosyal medya portalı operatörleri ile paylaşılan sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme operasyonları üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz, ilgili sağlayıcının şirket politikası tarafından belirlenir.

Depolama zamanı

Doğrudan bizden sosyal medya varlığı aracılığıyla toplanan veriler, bizden silmemizi istediğiniz anda sistemlerimizden silinecektir, depolama için onayınızı iptal etmiş olursunuz veya veri depolama amacı sona erer. Depolanan çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Sosyal ağ operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağ operatörleri ile iletişime geçin (ör. Gizlilik politikalarında, aşağıya bakın).

Bireysel sosyal ağlar

Facebook

Facebook'ta bir profilimiz var. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Büyük Kanal Meydanı, Büyük Kanal Limanı, Dublin 2, İrlanda'dır. Facebook'un açıklamasına göre, toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü taraf ülkelere de aktarılacak.

Facebook ile verilerin işlenmesine yönelik ortak sorumluluk konusunda bir anlaşma imzaladık (Denetleyici Eki). Bu anlaşma, Facebook Fanpageimizi ziyaret ettiğinizde bizim veya Facebook'un hangi veri işleme operasyonlarından sorumlu olduğumuzu belirler. Bu anlaşma şu bağlantıdan görüntülenebilir: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Kullanıcı hesabınızda reklam ayarlarınızı bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oturum açın: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

ABD'ye veri iletimi, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine (SCC) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ayrıntılar Facebook gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Instagram'da bir profilimiz var. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD'dir.

ABD'ye veri iletimi, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine (SCC) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Kişisel bilgilerinizi nasıl işledikleri hakkında ayrıntılar için Instagram Gizlilik Politikasına bakın: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

YouTube'da bir profilimiz var. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar YouTube gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.