airco well® AC-rensesystem har et to-komponent helsebringene luftsystem.

Hvert AC-system har to svake punkter som utsettes for smuss og skadelige mikroorganismer, pollenfilter-boksen og fordamperen. Derfor er dette AC-rensesystemet, som består av to spesialutviklede komponenter, utviklet til effektivt å rengjøre begge disse områdene.

De mest viktige faktorene i airco well®-systemet:

  • Uavhengig testet av "German Institute for environmental and interior analaysis GUI, Gesellschafat für Umwelt- und Innenraumanalytik.

  • Materialet er testet i samarbeid med ledende produsenter innen AC-systemer.

  • Ingen farge- eller luktstoffer som kan påvirke allergi.

  • Utprøvd og testet internasjonalt over flere år.

  • Miljøvennlig for omgivelsene og helsen.

  • Forbedret og mild med høy hygienefaktor.

Last ned ytterligere produktinformasjon her:

airco well® for rens av pollenfilter-boksen.

Hvorfor er dette så viktig? I bilens AC-anlegg sikrer pollenfilteret at det mest forurensende luften ikke kommer inn i fordamperen eller inn i kupèen. Noe av forurensningen vil legge seg rundt filteret og når filteret er skiftet ut, hender det at partikler løsner og faller ned. Derfor bør dette området rengjøres hver gang pollenfilteret byttes.

Hvordan fungerer dette? Det spesielle airco well® rengjørings-middelet for pollenfilter-boksen er et rengjørings-aerosol med spray-sonde. Når det gamle filteret er byttet, og pollenfilter-boksen og luftekanalene rundt er sprayet, blir dette en grundig rengjøring med TUNAP splash-effekt.

Hvordan er effekten? Denne intensive rense-metoden resulterer i optimal utsettelse av nye angrep av mikroorganismer (bakterier) i pollenfilter-boksen og tilstøtende luftekanaler i lang tid fremover.

airco well® for rengjøring av AC-fordamperen.

Hvorfor er dette så viktig? I kombinasjon med fuktighet og skitt vil de trange områdene mellom kjøleribbene i fordamperen gi en ideel grobunn for bakterier og mugg. Som et resultat av dette, avhengig av værforhold, kjøremønster og bruken av AC-anlegget, vil helsen til sjåfør og passasjerer ha en negativ utvikling i løpet av kort tid.

Hvordan fungerer dette? Det spesielle med airco well® rensemiddelet er at den sprayes direkte på fordamperen ved hjelp av en høytrykks-sprøyte. Denne sikrer en hurtig fjerning av all forurensning med TUNAP splash effekl.

Hvordan er effekten? På grunn av det høy trykket vil bakterier spyles ut. Det hurtig-virkende stoffet  vil også rense hele fordamper-systemet helt ned til minste detalj og fjerne biofilm forårsaket av mikroorganismer. Ubehagelig lukt er hermed eliminert.

airco well® er testvinneren.

airco well® er den beste løsning for helsebringende luft i din bil. Dette er bekreftet av omfattende interne og uavhengige tester. Som eksempel er TUNAP det eneste system som er testet av det Tyske Allergi- og Astmaforbundet (DAAB) og det Tyske Ingeniørforbundet anbefaler regelmessig rens av AC-systemet minste hvert annet år.

TUNAP splash-effekt - direkte rens og spyling med høytrykk - garanterer alltid det beste resultat for helsebringende luft. Dette fordi airco well AC-rens fjerner bakterier og mugg i områder ved fordamperen og i pollenfilter-boksen. Mugg spyles ut ved hjelp av høytrykk og alle berørte komponenter blir grundig rengjort.

For de fleste europeere er helse et viktig aspekt i livet, og ser ut til at det også vil bli det i fremtiden. I våre aviser vil vi presentere morsomme og interessante historer forbundet med helse.

Se HVOR airco well® AIR CONDITIONING RENGJØRING ARBEIDER: