Algemene privacyverklaring

Op deze pagina vindt u alle actuele algemene privacyverklaringen van TUNAP GmbH & Co. KG om te lezen en te downloaden.

 • Algemene privacyverklaring van TUNAP GmbH & Co. KG

Privacybeleid

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en we hechten veel waarde aan uw vertrouwen. We respecteren uw privacy. We zijn toegewijd aan het beschermen en verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Om ervoor te zorgen dat u onze website veilig bezoekt, houden wij ons strikt aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe we gegevens verzamelen en gebruiken.

U kunt dit document afdrukken of opslaan op uw computer met behulp van de afdrukfunctie van uw browser.

Door het volgende privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke informatie door TUNAP in overeenstemming met alle wetten inzake gegevensbescherming en de volgende bepalingen.

1. Een overzicht van gegevensbescherming

1.1 Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze Verklaring gegevensbescherming, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

1.2 Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de „controleur”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactinformatie beschikbaar is onder de sectie "Informatie vereist door de wet" op deze website.

Hoe registreren we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u op ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. Webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch vastgelegd wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heb je wat betreft je informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet" op deze website als u vragen heeft over deze of andere problemen met betrekking tot gegevensbescherming. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de Verklaring inzake gegevensbescherming in het gedeelte "Recht op beperking van gegevensverwerking".

1.3 Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw browse-patronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma's noemen. In de regel worden de analyses van uw browse-patronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. de browse-patronen zijn niet tot u te herleiden.

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de uitvoering ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, raadpleegt u hieronder onze Verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

2.1 Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze verklaring inzake gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslacunes. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

2.2 Informatie over de verantwoordelijke (in de AVG de „controller” genoemd)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

TUNAP GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Industrie Chemie Verwaltungs GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

Tel.: +49 (0) 8171 16 00 0

E-mail: info@tunap.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

2.3 Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming zoals voorgeschreven door de wet

Voor ons bedrijf hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

STARHEAD GmbH

Telefoon: +49 (0) 8171 42 82766 0

E-mail: datenschutz@tunap.com

2.4 Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk op voorwaarde van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven op elk moment intrekken. Om dit te doen, hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking, onverlet.

2.5 Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 verlicht. e of f AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw unieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze privacyverklaring om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u een bezwaar indient, zullen we uw getroffen persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we in staat zijn om dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking van uw gegevens te presenteren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de doeleinden Positie van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw getroffen persoonlijke gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze is aangesloten bij dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet langer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG).

2.6 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun domicilie, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding is gevestigd, handhaven. heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht enige andere administratieve of gerechtelijke procedure die als rechtsmiddel beschikbaar is.

2.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract te vervullen, overhandigen aan u of een derde partij in een veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere controller wilt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

2.8 SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u als websitebeheerder bij ons indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser schakelt van „http: //“ naar „https: //“ en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

2.9 Informatie over blokkering, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u het recht om op elk moment informatie over uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens te verwijderen. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om op elk moment contact met ons op te nemen op het adres dat is opgegeven in de sectie 'Informatie vereist door de wet'.

2.10 Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in de sectie "Informatie vereist door de wet." Het recht om beperking van de verwerking te eisen, is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal wat tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek aan de gang is, hebt u het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier is / wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vraag tot verwijderen van deze gegevens.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van deze uit te roeien.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 Sect. 1 AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen te beschermen of juridische entiteiten of om belangrijke redenen van openbaar belang genoemd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

2.11 Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie "Informatie vereist door de wet" om ons pro-informatie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

3.1 Cookies

In sommige gevallen maken onze website en haar pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en door je browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld telkens wanneer cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische dele te activeren -tie van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies deactiveert, zijn de functies van deze website mogelijk beperkt.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. De winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw browse-patronen) moeten worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

3.2 Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons communiceert. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de gebruiker. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

3.3 Contactformulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te beantwoorden en voor het geval we verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Daarom vindt de verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U heeft het recht om uw toestemming die u ons al heeft gegeven op elk moment in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking, onverlet.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat we hebben afgesloten ons antwoord op uw vraag). Dit laat eventuele wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - onverlet.

3.4 Contactformulier in de werkplaatszoeker

In de werkplaatszoeker op onze website hebben wij een contactformulier geïntegreerd, waarmee u direct contact kunt opnemen met de daar genoemde werkplaatsen. Als u de werkplaatszoeker van TUNAP GmbH & Co. KG gebruikt en het daar aangeboden contactformulier gebruikt, sturen wij de informatie die u op het contactformulier hebt ingevoerd rechtstreeks naar de werkplaats die u met de werkplaatszoeker hebt gevonden. De rechtsgrondslag is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een GDPR.

Neem voor meer informatie over de gegevensverwerking door de geselecteerde werkplaats rechtstreeks contact op met de werkplaats.

3.5 Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a AVG) en / of op onze leititale belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u via contactverzoeken naar ons hebt verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

3.6 Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover nodig voor de oprichting, inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventaris). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 Sect. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het voor gebruikers mogelijk te maken de diensten te gebruiken en voor hen te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Dit laat eventuele wettelijke bewaarmandaten onverlet.

4. Analysetools en reclame

4.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren om rapporten over website-activiteiten te genereren en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in verbinding met Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U heeft de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om te voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden geregistreerd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door het downloaden en installeren van de browserplug- beschikbaar onder de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om het vastleggen van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt-out-cookie, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert.

Deactivering van Google Analytics

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics de privacyverklaring van Google op:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Verwerking van contractgegevens

We hebben een contractverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters geleverd door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie „demografische parameters“ van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens verkregen van externe leveranciers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U heeft de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door het doorvoeren van permanente instellingen voor het adverteren in uw Google-account of u kunt in het algemeen de registratie van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals uitgelegd in de sectie „Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens '

Archiveringsperiode

Gegevens op het door Google opgeslagen gebruikers- of incidentniveau gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Nieuwsbrief

5.1 Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming geeft voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief is ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de „Afmelden” link in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle tot nu toe verrichte gegevensverwerkingstransacties.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

5.2 CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is de CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst die gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u heeft ingevoerd om u in te schrijven op onze nieuwsbrief (bijv. E-mailadres) worden opgeslagen op servers van Clever-Reach in Duitsland of in Ierland.

Nieuwsbrieven die we versturen via CleverReach stellen ons in staat de gebruikerspatronen van onze nieuwsbrievenontvangers te analyseren. In samenhang hiermee is onder meer mogelijk hoeveel ontvangers de nieuwsbrief e-mail daadwerkelijk hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van een tool genaamd Conversion Tracking kunnen we ook bepalen of een actie die vooraf is gedefinieerd in de nieuwsbrief, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden nadat op de link is geklikt (bijv. Aankoop van een product op onze website).

Ga voor meer informatie over de data-analysediensten door CleverReach-nieuwsbrieven naar:

https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die voorafgaand aan uw intrekking hebben plaatsgevonden.

Als u een analyse door CleverReach niet wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We bieden u een link om dit te doen in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief annuleert, worden de gegevens verwijderd van onze servers en die van CleverReach. Dit heeft geen invloed op de gegevens die we voor andere doeleinden hebben bewaard.

Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach op:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Uitvoering van een contract voor gegevensverwerking

We hebben met CleverReach een contractverwerkingsovereenkomst gesloten en de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig geïmplementeerd bij het gebruik van Clever-Reach.

6. Plug-ins en tools

6.1 YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Desalniettemin betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of je nu een video bekijkt, YouTube maakt altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Als gevolg hiervan krijgt de YouTube-server een melding welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browse-patronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over onze websitebezoeker. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig art. 6 Sect. 1 verlicht. f GDPR, dit is een legitiem belang.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van YouTube onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.2 Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, gebruikt deze website zogenaamde weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een uniforme en aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sect. 1 verlicht. f GDPR, dit is een legitiem belang.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype op uw computer gebruikt.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts:

https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de privacyverklaring van Google onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.4 Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties op onze website gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG.

Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens Google's gegevensprivacyverklaring onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.5 Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze website. Deze service wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. analyse begint automatisch zodra de bezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens verzameld tijdens de analyse wordt doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers wordt niet geadviseerd dat een dergelijke analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats onder art. 6 para. 1 (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van automatisch crawlen en spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Onze social media-optredens

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitvoerig analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud bezoekt (zoals knoppen of banneradvertenties). Wanneer u onze sociale-mediapagina's bezoekt, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het respectievelijke social media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door het vastleggen van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de operators van de social media portals gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media zien. Als u een account bij het sociale netwerk heeft, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op elk apparaat waarbij u bent aangemeld of waarop u bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialemediaportals kunnen achterhalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van de social media portals. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke portals voor sociale media.

Wettelijke basis

Onze optredens op sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) verlicht. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op door de exploitanten van de sociale netwerken te specificeren uiteenlopende rechtsgrondslagen (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel jegens ons als jegens de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv.Facebook) beschermen.

Houd er rekening mee dat ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de socialemediaportal-operators, we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialemediaportals. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectievelijke aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks bij ons zijn verzameld via de aanwezigheid van sociale media, worden uit ons systeem verwijderd zodra het doel voor hun opslag vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel voor de gegevensopslag intrekt vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten worden opgeslagen voor hun eigen doeleinden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de operators van het sociale netwerk (bijv. In hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor details over hoe ze omgaan met uw persoonlijke informatie, zie het In-stagram Privacybeleid:

https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

We hebben een LinkedIn-profiel. De aanbieder is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Gebruik de volgende link als u LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe ze omgaan met uw persoonlijke informatie:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.